Tarkoin valvottu tuotantoprosessi

Tuotteiden säilyvyys ja laatu perustuvat korkealaatuisiin raaka-aineisiin, tiukkaan ja valvottuun prosessiin sekä alhaisiin lämpötiloihin. 

Salicon suuren tuotantolaitoksen etuja ovat tuotteen tasainen laatu niin leikkausjäljessä kuin raaka-aineessa, tuotteen pitkä säilyvyysaika ja minimoitu hävikki. Myös tuotantomme, tuotteemme ja käyttämämme pakkaukset ovat jatkuvassa kehityksessä. Teemme paljon yhteistyötä asiakkaiden, sopimusviljelijöiden sekä -toimittajien kanssa.

Taustalla tarkat laatujärjestelmät

Salicolla on tarkka omavalvonta raaka-aineesta loppuasiakkaalle. SQMS (Supplier Quality Management System) -järjestelmä auditoidaan ulkoisesti vuosittain. SQMS on McDonald'sin oma laatujärjestelmä, joka painottaa erityisesti tuoteturvallisuutta ja tuotantohygieniaa. 

HACCP (EU:n elintarvikehygienian säädöksiin perustuva Hazard Analysis Critical Control Point -omavalvontajärjestelmä) -periaatteisiin perustuvan omavalvontaohjelman avulla valvomme koko tuotantoketjua ja paikallistamme kriittiset kohdat jo etukäteen. Tarkan seurannan avulla varmistamme lopputuotteen korkean hygieniatason ja turvallisuuden. Myös työntekijöidemme hygieniapassi varmistaa, että raaka-aineita käsitellään ja tuotteet valmistetaan hygieniasääntöjen mukaisesti.

 

 

Tiedätkö tämän tuotannostamme?

Parhaat raaka-aineet

Raaka-ainetoimittajan valinnassa ensisijalla ovat laatu, hinta ja toimitusvarmuus. Toimittajan valinta tapahtuu kasvukausien mukaan ja hyväksyntä tapahtuu auditoinnilla.

Kotimaisuus

Kotimaisia raaka-aineita käytetään aina kuin mahdollista. Ulkomaiset raaka-aineet ovat myös nopeasti käytettävissä, sillä toimitukset Kivikon tehtaallemme kulkevat päivittäin.

Omavalvonta

Tarkka omavalvonta (HACCP ja SQMS), omaehtoiset laboratoriokokeet, korkea hygieniataso ja teknologia takaavat toimivan tuotantoprosessin.  

Huipputeknologiaa

Uusin teknologia (optinen lajittelija, pesujärjestelmä). Mahdollistaa kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämisen sekä parantaa tuotteiden laatua.

Tuoretta ja raikasta

SallaCarte-tuotteisiin on käytetty vain raaka-aineiden parhaat osat. Korkealaatuisten raaka-aineiden, tuotantoteknologian ja katkeamattoman kylmäketjun ansiosta tuotteiden tuoreus ja säilyvyys ovat huippuluokkaa.

Puhdas vesi ja oikea lämpötila

Raaka-aineet pestään puhtaalla vedellä, eivätkä tuotteet sisällä säilöntäaineita eikä lisäaineita. Oikea lämpötila tuotannon eri vaiheissa on tärkeää. Raaka-aine varastoidaan alle + 4 °C ja työskentely tapahtuu +6 - +8 °C. Jalostettu tuote tulee aina säilyttää + 2° - + 4°.

Myös käsityötä!

Tuotanto on suurimmaksi osaksi automatisoitua leikkauksesta pakkaukseen, mutta tuotannossa on myös paljon käsityötä vaativia raaka-aineita.

Tärkeä tuotekehitys

Salicolla on sitouduttu tuotannon, tuotteiden ja pakkausten jatkuvaan kehittämiseen. Laajaan yhteistyöhön Greenfoodissa kuuluu myös tuotekehitys yhdessä Greenfoodin muiden yksiköiden kanssa.  

Kierrätys

Vuonna 2020 Salico Oy kierrätti 99 % kaikesta jätteestä. Kokonaistavoitteena on maksimaalinen kierrätys kaikesta jätteestä, koskien kaikkea jätemateriaalia pahvista biojätteeseen. 

Laatua ja turvallisuutta

Salicon omavalvontaohjelma puuttuu mahdollisiin poikkeamiin jo tuotantoprosessin aikana alkaen raaka-aineiden käsittelystä päättyen valmiin tuotteen kuljetukseen asiakkaille. Pohjana tähän on HACCP-omavalvontajärjestelmä, jolla luodaan menetelmät tarkaksi ja järjestelmälliseksi hygieniatason ja toimintojen seuraamiseksi ja paikallistetaan kriittiset kohdat tuotannosta (CCP:t) sekä luodaan menetelmät hygieniatason ja toimintojen seuraamiseksi ja ongelmatilanteiden korjaamiseksi.

Tuotannon valvonnan lisäksi Salico valvoo lopputuotteen kokonaislaatua säilyvyys- ja laboratoriokokein. Omavalvonnan tärkeitä pisteitä ovat myös tuotanto-olosuhteet, puhtaanapito, tuhoeläintorjunta, henkilöhygienia ja asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden käsittely.