Asiakasrekisteri- ja rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §. Seloste päivitetty 23.8.2016.

1. Rekisterinpitäjä

Salico Oy 
Puutarhatie 26
51900 Juva
Suomi

Puh: 015 321 450
Sähköposti: salico@salico.fi
Y-tunnus: 1568508-1

2. Rekisterin peruste ja käyttötarkoitus

Asiakassuhteen syntymisen kautta kerättyjä tietoja käytetään tilausten käsittelyyn ja asiakassuhteen ylläpitoon kuten tiedottamiseen ja markkinointiin. Salico Oy:n internet-sivujen palautelomakkeen sekä muun suullisesti tai kirjallisesti tapahtuneen yhteydenoton kautta rekisteriin kerättyjä henkilötietoja käytetään yhteydenoton mukaiseen asiakaspalveluun.

Työnhakulomakkeen kautta kerättyjä tietoja käytetään rekrytointitarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään henkilötietolain mukaisesti. 

3. Rekisterin tiedot

1. Tilausten käsittelyyn ja laskutukseen käytettävä rekisteri. Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: asiakkaan nimi, Y-tunnus ja yhteystiedot, yritysasiakkaan yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, laskutukseen ja luotonvalvontaan liittyvät tiedot.
2. Muun yhteydenoton kautta tallennetut henkilötiedot. Rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikkakunta. 
3. Työnhakulomake. Tallennettavat tiedot ovat: Henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika sekä lomakkeen täyttäjän mahdollisesti luovuttamat muut henkilötiedot kuten koulutustausta.
4. Tietojen luovutus tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilörekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa Salico Oy:n toimihenkilöille tai yhteistyökumppaneille siinä määrin kuin se on asiakassuhteen tai asiakkaan yhteydenottoon liittyvän toimenpiteen kannalta tarpeellista. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lainsäädännön niin edellyttäessä. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään rekisterinpitäjällä. Sähköisessä muodossa tallennettuja tietoja voidaan säilyttää myös ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämällä palvelimella. Rekisteriin tallennetut tiedot on suojattu ulkopuolisilta ja rekisteriin on pääsy vain Salico Oy:n toimihenkilöillä joiden työtehtäviin kyseiset tiedot liittyvät. Tiedot, jotka eivät ole enää Salico Oy:n tai asiakassuhteen kannalta tarpeellisia, hävitetään asianmukaisin menetelmin.

6. Evästeiden käyttö

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa käyttäjän päätelaitteeseen. Salico Oy:n verkkosivustolla käytetään evästeitä kieliasetuksen ja lomakkeiden tietojen tilapäiseen tallennukseen sekä kolmannen osapuolen evästeitä tilastointitarkoituksiin (Google Analytics). Evästeitä ei käytetä yksittäisen käyttäjän tunnistamiseen. Salico Oy ei vastaa evästeistä toisen palveluntarjoajan verkkosivuilla, joille siirrytään sivustolla mahdollisesti olevien linkkien kautta. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet sivustolla vierailun jälkeen tai estää evästeiden käytön kokonaan.   

7. Lasten henkilötiedot

Salico Oy ei kerää tarkoituksellisesti alle 15-vuotiaiden lasten henkilötietoja. Mikäli lapsen huoltajat havaitsevat, että lapsi on luovuttanut henkilötietoja, tiedot voi pyytää poistamaan ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään kohdassa 1 mainittujen yhteystietojen kautta. 

8. Henkilötietojen tarkastus ja korjaaminen

Yksityishenkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa ja tarvittaessa oikaista häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1 mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen tai suorittaa henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona kohdassa 1 mainitussa osoitteessa.