Hyppää pääsisältöön

Salico - Vastuullisuus

ILMIANTOPALVELU– Ilmoita väärinkäytöksistä nimettömänä

Ilmoitus väärinkäytöstä

Salico pyrkii pitkäjänteisesti ja järjestelmällisesti edistämään ekologista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. Käytännesääntömme ohjaavat meitä kaikessa toiminnassamme. Se on tärkeä asiakirja, joka auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä arjessa – päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin kaikkiin ja jotka tekevät työpaikastamme ja ympäröivästä maailmastamme hieman paremman. Kaikki työntekijät ovat vastuussa konsernin käytännesääntöjen noudattamisesta, ja heitä rohkaistaan ilmoittamaan väärinkäytöksistä, jotka ovat ristiriidassa lakien ja määräysten tai käytännesääntöjemme eettisten suuntaviivojen kanssa. Haluamme säilyttää oikeudenmukaisen työympäristön ja hyvän liiketoimintailmapiirin, jossa väärinkäytökset tai muut sääntöjenvastaisuudet havaitaan ja tutkitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Jokainen, joka haluaa ilmoittaa väärinkäytöksistä, voi tehdä sen nimettömänä ilmiantotoimintomme kautta.

Ilmoituksen tekeminen

Voit ilmoittaa väärinkäytöksistä helposti ja turvallisesti noudattamalla lomakkeen ohjeita, kun jatkat täällä palvelussa. Ilmoitus ilmiantopalveluun tehdään Internet-linkin kautta. Ilmoituksen voi tehdä mihin aikaan vuorokaudesta tahansa viikon jokaisena päivänä. Ilmiantotoiminnon kautta tehty ilmoitus käsitellään aina nimettömänä ja mahdollisimman luottamuksellisesti.